Cám ơn mẹ vì mẹ không đơn thuần là một người mẹ của chúng con

Cám ơn mẹ vì mẹ không đơn thuần là một người mẹ của chúng con. Con biết mẹ đã thật vất vả khi gánh luôn cái trách nhiệm là bố trong ngần ấy năm trời... Cám ơn mẹ vì mẹ không đơn thuần là một người mẹ của chúng con. Con biết mẹ đã thật vất vả khi gánh luôn cái trách nhiệm là bố trong ngần ấy năm trời...