Cám ơn mẹ về mỗi bữa ăn và những chăm sóc mỗi ngày

Cám ơn mẹ về mỗi bữa ăn và những chăm sóc mỗi ngày. Phải ở nhà một ngày, phải chen chân vào chợ để mua từng mớ rau, phải hì hục nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thì con mới thấy hết sự vất vả của mẹ. Cám ơn mẹ về mỗi bữa ăn và những chăm sóc mỗi ngày. Phải ở nhà một ngày, phải chen chân vào chợ để mua từng mớ rau, phải hì hục nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thì con mới thấy hết sự vất vả của mẹ.