Sẽ cùng em ngồi đón ánh bình minh

Sẽ cùng em ngồi đón ánh bình minh
Nghe biển hát bài tình ca thật khẽ
Một vòng tay, một nụ hôn dịu nhẹ
Nghe trong tim con sống vỗ rì rào Sẽ cùng em ngồi đón ánh bình minh
Nghe biển hát bài tình ca thật khẽ
Một vòng tay, một nụ hôn dịu nhẹ
Nghe trong tim con sống vỗ rì rào