Nếu anh là dòng máu Em sẽ là trái tim

Nếu anh là dòng máu
Em sẽ là trái tim
Đi muôn dặm tế bào
Hãy quay về anh nhé Nếu anh là dòng máu
Em sẽ là trái tim
Đi muôn dặm tế bào
Hãy quay về anh nhé