Em là người phụ nữ đẹp nhất trong trái tim anh.

Ngày 20/10 này anh muốn nói với em rằng, em là người phụ nữ đẹp nhất trong trái tim anh. Ngày 20/10 này anh muốn nói với em rằng, em là người phụ nữ đẹp nhất trong trái tim anh.