thánh Valentine cho anh cơ hội nói tiếng yêu em

Anh nghĩ thánh Valentine là một người đàn ông tuyệt vời khi ông cho anh cơ hội nói tiếng yêu em. Anh nghĩ thánh Valentine là một người đàn ông tuyệt vời khi ông cho anh cơ hội nói tiếng yêu em.