Tôi ước chi thời gian dừng lại

Tôi ước chi thời gian dừng lại
Ngay bây giờ tôi sẽ đến bên em
Ôm em vào lòng và tôi nói
Tôi yêu em mãi mãi em ơi.
Tôi ước chi thời gian dừng lại
Ngay bây giờ tôi sẽ đến bên em
Ôm em vào lòng và tôi nói
Tôi yêu em mãi mãi em ơi.