những bông hoa này giống y như em vậy!

những bông hoa này giống y như em vậy! người con gái anh yêu thật cá tính, mạnh mẽ, hãy cứ tự tin như thế nha em, hãy để anh đi cùng em trên con đường phía trước.
những bông hoa này giống y như em vậy! người con gái anh yêu thật cá tính, mạnh mẽ, hãy cứ tự tin như thế nha em, hãy để anh đi cùng em trên con đường phía trước.