Tặng bạn niềm vui để bạn ngọt ngào, tặng bạn nụ cười...

Tặng bạn niềm vui để bạn ngọt ngào, tặng bạn nụ cười để bạn rạng rỡ,
tặng bạn nhiều điều tốt lành để bạn mãi là người bạn thân yêu của mình!
Chúc cho Giáng sinh này đặc biệt đến nỗi bạn sẽ không bao giờ còn cảm
thấy cô đơn nữa và luôn có những người thương yêu bên cạnh.
Tặng bạn niềm vui để bạn ngọt ngào, tặng bạn nụ cười để bạn rạng rỡ,
tặng bạn nhiều điều tốt lành để bạn mãi là người bạn thân yêu của mình!
Chúc cho Giáng sinh này đặc biệt đến nỗi bạn sẽ không bao giờ còn cảm
thấy cô đơn nữa và luôn có những người thương yêu bên cạnh.