Mạnh mẽ lên nào chàng trai!

Mạnh mẽ lên nào chàng trai! Hãy nhớ rằng điều đáng giá nhất của một người đàn ông chính là: Bản lĩnh sống Mạnh mẽ lên nào chàng trai! Hãy nhớ rằng điều đáng giá nhất của một người đàn ông chính là: Bản lĩnh sống