Đừng qúa buồn khi qua những cơn say

Đừng qúa buồn khi qua những cơn say
Đừng qúa khổ đau vì một tình yêu đã chết
Đừng nghĩ dừng lại mà ngỡ là chấm hết
Đừng nghĩ sau hoang tàn chỉ toàn những cô liêu
Cho những trái tim mệt nhoài sau một cuộc yêu Đừng qúa buồn khi qua những cơn say
Đừng qúa khổ đau vì một tình yêu đã chết
Đừng nghĩ dừng lại mà ngỡ là chấm hết
Đừng nghĩ sau hoang tàn chỉ toàn những cô liêu
Cho những trái tim mệt nhoài sau một cuộc yêu