Khi ta cho phép mình thả rong tâm hồn

Khi ta cho phép mình thả rong tâm hồn, nỗi đau sẽ tự dưng biến mất, không cần xua đuổi, không cần chèn ép bản thân... Khi ta cho phép mình thả rong tâm hồn, nỗi đau sẽ tự dưng biến mất, không cần xua đuổi, không cần chèn ép bản thân...