Người đời ai không có lòng trắc ẩn

Người đời ai không có lòng trắc ẩn, Vậy thì
khóc được thì cứ khóc lúc ta buồn
hãy cười thoải mái nếu ta vui
hãy cứ tốt bụng với mọi người dù khi ta đang khó
hãy hưởng thụ và chia bớt tình thương lúc ta giàu
hãy cố gắng và xóa đi mặc cảm khi ta còn nghèo vật chất
Vì CUỘC SỐNG LUÔN CHUYỂN ĐỘNG TRỪ KHI TA THỤ ĐỘNG Người đời ai không có lòng trắc ẩn, Vậy thì
khóc được thì cứ khóc lúc ta buồn
hãy cười thoải mái nếu ta vui
hãy cứ tốt bụng với mọi người dù khi ta đang khó
hãy hưởng thụ và chia bớt tình thương lúc ta giàu
hãy cố gắng và xóa đi mặc cảm khi ta còn nghèo vật chất
Vì CUỘC SỐNG LUÔN CHUYỂN ĐỘNG TRỪ KHI TA THỤ ĐỘNG