Cố gắng lên! đừng bao giờ gục ngã

Cố gắng lên! đừng bao giờ gục ngã
Dù cuộc đời, lắm bão tố phong ba
Hãy vững tin, mà bước về phía trước
Đừng bao giờ, lùi bước lại phía sau...
Cố gắng lên! đừng bao giờ gục ngã
Dù cuộc đời, lắm bão tố phong ba
Hãy vững tin, mà bước về phía trước
Đừng bao giờ, lùi bước lại phía sau...