Hãy tiếp tục với những mục tiêu mà anh đã đặt ra

Hãy tiếp tục với những mục tiêu mà anh đã đặt ra. Đừng vì chuyện này mà phải gián đoạn chúng lại. Hứa với em anh sẽ không buồn, không khóc mỗi khi nhớ về em. Để những kí ức về em sẽ mãi mãi nằm sâu trong trái tim, mãi mãi ngủ quên ở đó
Hãy tiếp tục với những mục tiêu mà anh đã đặt ra. Đừng vì chuyện này mà phải gián đoạn chúng lại. Hứa với em anh sẽ không buồn, không khóc mỗi khi nhớ về em. Để những kí ức về em sẽ mãi mãi nằm sâu trong trái tim, mãi mãi ngủ quên ở đó