Sống như là bạn đã sống!

Sống như là bạn đã sống! Yêu như là bạn đã yêu! Sống hời hợt và đôi khi yêu ko nhiều! Để tình yêu mới đốt cháy trái tim cũ.... Và bạn sẽ được là chính mình! Sống như là bạn phải sống! Yêu như là bạn phải yêu! Sống hết mình và yêu hết tình... để mãi mãi được là chính anh, anh hiểu ko??? Hãy tin ^^ và cố lên...
Sống như là bạn đã sống! Yêu như là bạn đã yêu! Sống hời hợt và đôi khi yêu ko nhiều! Để tình yêu mới đốt cháy trái tim cũ.... Và bạn sẽ được là chính mình! Sống như là bạn phải sống! Yêu như là bạn phải yêu! Sống hết mình và yêu hết tình... để mãi mãi được là chính anh, anh hiểu ko??? Hãy tin ^^ và cố lên...