Cố lên bạn nhé ^^ ... vì có ai đó đang

Cố lên bạn nhé ^^ ... vì có ai đó đang nhớ bạn và rất lo...
Lo cho bạn khi xa bạn trong từng phút giờ... Cố lên bạn nhé, vì có kẻ đang đợi chờ... Đợi chờ bạn, mong bạn đến thật nhanh...
Cố lên bạn nhé ^^ ... vì có ai đó đang nhớ bạn và rất lo...
Lo cho bạn khi xa bạn trong từng phút giờ... Cố lên bạn nhé, vì có kẻ đang đợi chờ... Đợi chờ bạn, mong bạn đến thật nhanh...