Cố lên bạn nhé ^^ Cho tồi tệ đi qua

Cố lên bạn nhé ^^ Cho tồi tệ đi qua, và những niềm hy vọng tươi sáng ngày hôm nay sẽ chảy trên sự thật lênh láng! Sẽ xoá sạch nỗi hoang mang & những phút giây đi qua lầm lạc....
Cố lên bạn nhé ^^ Cho tồi tệ đi qua, và những niềm hy vọng tươi sáng ngày hôm nay sẽ chảy trên sự thật lênh láng! Sẽ xoá sạch nỗi hoang mang & những phút giây đi qua lầm lạc....