Hãy luôn tin vào ngày mai tươi sáng

Hãy luôn tin vào ngày mai tươi sáng
Nếu mỗi người luôn cố gắng vươn lên
Đừng từ bỏ ước mơ khi vấp ngã
Hãy dặn lòng "Ta phải cố gắng lên"!
Hãy luôn tin vào ngày mai tươi sáng
Nếu mỗi người luôn cố gắng vươn lên
Đừng từ bỏ ước mơ khi vấp ngã
Hãy dặn lòng "Ta phải cố gắng lên"!