Này bạn ơi cười tươi lên bạn nhé

Này bạn ơi cười tươi lên bạn nhé
Chớ u sầu khi gặp phải khó khăn
Hãy mỉm cười, ta đón chờ thử thách
Hãy mỉm cười để vượt dốc gian nan.
Này bạn ơi cười tươi lên bạn nhé
Chớ u sầu khi gặp phải khó khăn
Hãy mỉm cười, ta đón chờ thử thách
Hãy mỉm cười để vượt dốc gian nan.