Đúng thế không phải mùa nắng nào cũng đẹp

Đúng thế không phải mùa nắng nào cũng đẹp...
Tình yêu cũng thế, không phải lúc nào cũng đẹp, nỗi buồn nào cũng sẽ qua đi. Và một ngày mai tươi đẹp lại bắt đầu, hãy nghe một bản nhạc nhẹ nhàng mỗi khi buồn, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình lắng dịu hơn, niềm vui sẽ lại đến.Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, hãy vui cười lên bạn nhé ^^
Đúng thế không phải mùa nắng nào cũng đẹp...
Tình yêu cũng thế, không phải lúc nào cũng đẹp, nỗi buồn nào cũng sẽ qua đi. Và một ngày mai tươi đẹp lại bắt đầu, hãy nghe một bản nhạc nhẹ nhàng mỗi khi buồn, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình lắng dịu hơn, niềm vui sẽ lại đến.Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, hãy vui cười lên bạn nhé ^^