Hạnh phúc là thấy vui khi những người thân yêu của bạn hạnh phúc

Hạnh phúc là thấy vui khi những người thân yêu của bạn hạnh phúc, điều đó sẽ càng tuyệt vời hơn khi chính bạn là người mang đến điều đó cho họ. Hạnh phúc là thấy vui khi những người thân yêu của bạn hạnh phúc, điều đó sẽ càng tuyệt vời hơn khi chính bạn là người mang đến điều đó cho họ.