Hạnh phúc là khi bạn sống thật với con người của mình

Hạnh phúc là khi bạn sống thật với con người của mình, sống theo trái tim nhân hậu của bạn chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ và sự giả dối nào. Hạnh phúc là khi bạn sống thật với con người của mình, sống theo trái tim nhân hậu của bạn chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ và sự giả dối nào.