Trước khi tính chuyện Trời cao

Trước khi tính chuyện Trời cao
Xem đi dưới đất bước nào chông chênh
Trước khi ước vọng nhìn lên
Một lần ngó xuống để thêm thương đời... Trước khi tính chuyện Trời cao
Xem đi dưới đất bước nào chông chênh
Trước khi ước vọng nhìn lên
Một lần ngó xuống để thêm thương đời...