sống có hạnh phúc hay không mới là điều thực sự quan trọng

Cuộc đời con người ấy thế mà ngắn ngủi, có khi chỉ vài ngày, vài tháng, vài năm hay vài chục năm… Nhưng thời gian đâu phải là thước đo duy nhất, sống có hạnh phúc hay không mới là điều thực sự quan trọng. Cuộc đời con người ấy thế mà ngắn ngủi, có khi chỉ vài ngày, vài tháng, vài năm hay vài chục năm… Nhưng thời gian đâu phải là thước đo duy nhất, sống có hạnh phúc hay không mới là điều thực sự quan trọng.