Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều sẽ gặp một người như thế

Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều sẽ gặp một người như thế, một người yêu ta còn hơn cả tình yêu ta dành cho chính mình. Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều sẽ gặp một người như thế, một người yêu ta còn hơn cả tình yêu ta dành cho chính mình.