Khi bạn được ăn no, mặc ấm và học hành

Khi bạn được ăn no, mặc ấm và học hành đầy đủ bạn đã là người hạnh phúc rồi.. Khi bạn được ăn no, mặc ấm và học hành đầy đủ bạn đã là người hạnh phúc rồi..