Đôi lúc hạnh phúc đơn giản chỉ là

Đôi lúc hạnh phúc đơn giản chỉ là...Có ai đó để yêu .Có một việc để làm Và một mái âm nhỏ trở che ta trước những bão tố cuộc đời. Đôi lúc hạnh phúc đơn giản chỉ là...Có ai đó để yêu .Có một việc để làm Và một mái âm nhỏ trở che ta trước những bão tố cuộc đời.