nghe này cuộc sống có nhiều thứ để cố gắng hơn là chuyện mãi nghĩ về nỗi buồn

Ta luôn nghĩ về nỗi buồn nhưng nghe này cuộc sống có nhiều thứ để cố gắng hơn là chuyện mãi nghĩ về nỗi buồn mà chẳng biết nên làm gì với nó .Thật đấy , không đùa đâu ^^ Ta luôn nghĩ về nỗi buồn nhưng nghe này cuộc sống có nhiều thứ để cố gắng hơn là chuyện mãi nghĩ về nỗi buồn mà chẳng biết nên làm gì với nó .Thật đấy , không đùa đâu ^^