Hãy thay đổi cách suy nghĩ

Hãy thay đổi cách suy nghĩ, người đó không phải là tất cả, không phải là duy nhất trong cuộc đời của ta, thời gian cũng sẽ làm phai nhòa bớt những gì đã qua Hãy thay đổi cách suy nghĩ, người đó không phải là tất cả, không phải là duy nhất trong cuộc đời của ta, thời gian cũng sẽ làm phai nhòa bớt những gì đã qua