chỉ có một cách là tiến lên thôi

Cuộc sống không như ý và mệt mỏi thì bạn cũng chỉ có một cách là tiến lên thôi. Cuộc sống không như ý và mệt mỏi thì bạn cũng chỉ có một cách là tiến lên thôi.