Đừng để thất bại lấn át trái tim

Đừng để thành công làm lu mờ lý trí.
Đừng để thất bại lấn át trái tim. Đừng để thành công làm lu mờ lý trí.
Đừng để thất bại lấn át trái tim.