VÌ VẬY TỚ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC BẠN Ạ

BẠN BIẾT KHÔNG? MỖI LÚC TỚ GẶP KHÓ KHĂN TỚ NGHĨ RẰNG THƯỢNG ĐẾ VÀ ĐỨC PHẬT ĐANG THỬ SỨC MÌNH ĐÓ MÀ...VƯỢT QUA MỚI LÀ Ý CỦA TỚ ...VÌ VẬY TỚ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC BẠN Ạ ! BẠN BIẾT KHÔNG? MỖI LÚC TỚ GẶP KHÓ KHĂN TỚ NGHĨ RẰNG THƯỢNG ĐẾ VÀ ĐỨC PHẬT ĐANG THỬ SỨC MÌNH ĐÓ MÀ...VƯỢT QUA MỚI LÀ Ý CỦA TỚ ...VÌ VẬY TỚ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC BẠN Ạ !