Quà tặng quý giá nhất bạn có thể trao tặng

Nhu cầu lớn nhất của mọi người là cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống
Quà tặng quý giá nhất bạn có thể trao tặng cho mọi người là sự khoan dung Nhu cầu lớn nhất của mọi người là cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống
Quà tặng quý giá nhất bạn có thể trao tặng cho mọi người là sự khoan dung