Chướng ngại lớn nhất ngăn bạn đến thành công

Chướng ngại lớn nhất ngăn bạn đến thành công là cái tôi ích kỷ
Cảm giác mãn nguyện nhất là khi làm hết lòng với công việc của mình Chướng ngại lớn nhất ngăn bạn đến thành công là cái tôi ích kỷ
Cảm giác mãn nguyện nhất là khi làm hết lòng với công việc của mình