Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ

Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ
Ngày tuyệt vời nhất chính là ngày hôm nay
Điều dễ làm nhất là bới móc lỗi lầm của người khác
Điều xấu hổ nhất là tự mãn quá đáng
Sai lầm lớn nhất chính là từ bỏ mục đích cao đẹp của mình Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ
Ngày tuyệt vời nhất chính là ngày hôm nay
Điều dễ làm nhất là bới móc lỗi lầm của người khác
Điều xấu hổ nhất là tự mãn quá đáng
Sai lầm lớn nhất chính là từ bỏ mục đích cao đẹp của mình