download app

Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ

Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ Ngày tuyệt vời nhất chính là ngày hôm nay Điều dễ làm nhất là bới móc lỗi lầm của người khác Điều xấu hổ nhất là tự mãn quá đáng Sai lầm lớn nhất chính là từ bỏ mục đích cao đẹp của mình