Mỗi khi bị lừa dối.Bạn sẽ làm gì...???

Mỗi khi bị lừa dối.Bạn sẽ làm gì...???
Lặng im hay lên tiếng?
Còn tôi...
Tôi sẽ im lặng! và Tự dặn bản thân mình rằng: Đó là 1 bài học cho niềm tin đặt sai chỗ...!
Niềm tin đã vỡ vụn,nhặt lại làm gì cho xước bàn tay ? :) Mỗi khi bị lừa dối.Bạn sẽ làm gì...???
Lặng im hay lên tiếng?
Còn tôi...
Tôi sẽ im lặng! và Tự dặn bản thân mình rằng: Đó là 1 bài học cho niềm tin đặt sai chỗ...!
Niềm tin đã vỡ vụn,nhặt lại làm gì cho xước bàn tay ? :)