Nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn

Đừng nghĩ mãi về quá khứ. Nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai. Nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại và nụ cười trên môi. Nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. Đừng nghĩ mãi về quá khứ. Nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai. Nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại và nụ cười trên môi. Nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn.