đôi tim của các bạn sẽ nhịp nhàng và rộn rã hơn

Mở mắt ra, quay sang bên cạnh để nhìn người yêu dấu và mĩm cười cùng một câu nói yêu thương, đôi tim của các bạn sẽ nhịp nhàng và rộn rã hơn cả việc tập một bài thể dục đấy. Mở mắt ra, quay sang bên cạnh để nhìn người yêu dấu và mĩm cười cùng một câu nói yêu thương, đôi tim của các bạn sẽ nhịp nhàng và rộn rã hơn cả việc tập một bài thể dục đấy.