Bên dưới lớp vỏ cứng cáp của bất kỳ ai

Tôi đã học được rằng: Bên dưới lớp vỏ cứng cáp của bất kỳ ai, thì đều có một con người bên trong luôn khao khát muốn được yêu thương và tôn trọng. Tôi đã học được rằng: Bên dưới lớp vỏ cứng cáp của bất kỳ ai, thì đều có một con người bên trong luôn khao khát muốn được yêu thương và tôn trọng.