Khi gặp đau khổ, bạn có thể hét thật to

Khi gặp đau khổ, bạn có thể hét thật to hoặc khóc thành tiếng đây là một phương pháp giảm bớt áp lực bên trong cơ thể. Khi gặp đau khổ, bạn có thể hét thật to hoặc khóc thành tiếng đây là một phương pháp giảm bớt áp lực bên trong cơ thể.