Tiếng nhạc nhẹ nhàng giúp giảm áp lực.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng giúp giảm áp lực. Bạn có thể nghe hòa nhạc bằng piano, guitar...để giải tỏa tâm trạng không yên. Tiếng nhạc nhẹ nhàng giúp giảm áp lực. Bạn có thể nghe hòa nhạc bằng piano, guitar...để giải tỏa tâm trạng không yên.