Tớ thích mưa, vì khi ai đó đứng dưới mưa mà khóc

Tớ thích mưa, vì khi ai đó đứng dưới mưa mà khóc! Sẽ chẳng ai biết có những giọt nước mắt mặn chát len lỏi giữa màn mưa trắng xóa. Tớ thích mưa, vì khi ai đó đứng dưới mưa mà khóc! Sẽ chẳng ai biết có những giọt nước mắt mặn chát len lỏi giữa màn mưa trắng xóa.