Nếu yêu đơn phương một ai đó thì cũng đừng buồn lòng

Nếu yêu đơn phương một ai đó thì cũng đừng buồn lòng. Hãy biết ơn vì bạn có trái tim biết rung động và mạnh mẽ... Nếu yêu đơn phương một ai đó thì cũng đừng buồn lòng. Hãy biết ơn vì bạn có trái tim biết rung động và mạnh mẽ...