Đơn giản là có ai đó để yêu đã là một điều may mắn

Đơn giản là có ai đó để yêu đã là một điều may mắn. Trái tim bạn cần những rung động, những cảm xúc, và cả những nỗi buồn. Nếu không, nó sẽ không thể hoạt động một cách bình thường… Người mà bạn yêu, dù không đáp lại tình cảm của bạn, thì họ vẫn dành cho bạn một món quà. Họ trở thành nơi để gửi gắm và nuôi dưỡng những cảm xúc tốt đẹp . Họ là một trải nghiệm để bạn trưởng thành hơn. Đơn giản là có ai đó để yêu đã là một điều may mắn. Trái tim bạn cần những rung động, những cảm xúc, và cả những nỗi buồn. Nếu không, nó sẽ không thể hoạt động một cách bình thường… Người mà bạn yêu, dù không đáp lại tình cảm của bạn, thì họ vẫn dành cho bạn một món quà. Họ trở thành nơi để gửi gắm và nuôi dưỡng những cảm xúc tốt đẹp . Họ là một trải nghiệm để bạn trưởng thành hơn.