Có bao giờ một bức tượng được dựng lên

Có bao giờ một bức tượng được dựng lên để vinh danh một nhà phê bình. Đừng tự trách mình nữa nhe bạn Có bao giờ một bức tượng được dựng lên để vinh danh một nhà phê bình. Đừng tự trách mình nữa nhe bạn