Tôi có thể quay đầu nhìn lại với sự bao dung

Tôi có thể quay đầu nhìn lại với sự bao dung, nhìn về phía trước với niềm hy vọng, nhìn xuống với lòng trắc ẩn và trông lên với sự biết ơn. Tôi có thể quay đầu nhìn lại với sự bao dung, nhìn về phía trước với niềm hy vọng, nhìn xuống với lòng trắc ẩn và trông lên với sự biết ơn.