biến thù thành bạn bằng tình yêu thương

biến thù thành bạn bằng tình yêu thương, sự khiêm cung và lòng kính trọng. biến thù thành bạn bằng tình yêu thương, sự khiêm cung và lòng kính trọng.