thất bại chỉ là tạm thời

thất bại chỉ là tạm thời, thành công mới là đích đến. ngày hôm qua đã khép lại, và ngày hôm nay đang mở ra một trang mới. thất bại chỉ là tạm thời, thành công mới là đích đến. ngày hôm qua đã khép lại, và ngày hôm nay đang mở ra một trang mới.