Động viên

Nhắn nhủ, Chia sẻ, Động viên

Ai cũng có riêng mình một khoảng lặng

Ai cũng có riêng mình một khoảng lặng, không phải để sống thu mình hay chốn mình ở đó...chỉ là một khoảng lặng để riêng mình thả những tâm tư mà không bị những ồn ào cuộc sống lấn áp.